e-ÜgyintézésTisztelt Szülők!


Az elektronikus ügyintézés lehetősége a szülők, gondviselők mindennapos iskolával kapcsolatos ügyintézését segíti oly módon, hogy az eddig papír alapon benyújtott dokumentumokat elektronikus formában is elküldhetik iskolánkba.
Elérhetősége:
https://eugyintezes.e-kreta.hu

A felület használatával kapcsolatos bővebb információ:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

Jelenleg a következő ügyek intézésére van lehetőség:


– Tanulói mulasztás igazolására szolgáló igazolások benyújtása,
– Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
– Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
– Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
– Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
– Kiiratkoztatás a köznevelésből,
– Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
– Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
– Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
– Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
– Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
– Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

Kérjük használják ezt a lehetőséget!

Köszönettel:

Iskolavezetés