Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

 

Általános iskola

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

5. Általános iskolákban, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

 

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai, szabályzatok

 

8. Iskolai tanév helyi rendje

 

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

10. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás

 

11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

   12.  A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke, nevelési évenként 1 főre jutó mértéke, fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági feltételek

 

 

 

 

Alapfokú művészeti iskola

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet

 

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

 

5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

 

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai

 

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

 

8. A tanév helyi rendje

 

9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

 

 

vissza